Autonoma fordon – hur funkar det?

För att kunna kvalitetssäkra spännande framtidsprodukter behöver vi först förstå hur de fungerar. Qing har lång erfarenhet från kvalitetsarbete för alla typer av fordon och arbetar hårt för att ligga i framkant i kunskapen om ny teknik och dess applikationer. Stort just nu är självkörande fordon.

Att fasa ut förarens roll i ett fordon skapar utmaningar framförallt inom tre teknikområden.

1. Läsa av och förstå omgivningen
Fordonet måste veta var det är och hur omgivningen ser ut. God positionering samt tillgång till kartor i mer och mindre detaljerad form, är en förutsättning. För att klara detta krävs stor datakapacitet och möjlighet att snabbt ladda upp och ner information. Fordonet behöver kunna ”se” sin omgivning för att kunna avgöra vad som pågår omkring det. Lösningen idag är en kombination av kameror, laser och radar.

2. Planera vägen
Fordonet har alltid ett mål men hur det ska ta sig dit kräver diverse bedömningar och beslut. Att kunna avläsa andra trafikanters positioner och beteenden, göra bedömningar av vilka scenarion som kommer kunna uppstå samt besluta hur dessa ska hanteras, är en viktig del. Något som påverkar området är den så kallade ”cocktailparty-effekten”. Om flera autonoma fordon läser av omgivningen och planerar färdvägar, kan fordonen även kommunicera planerna till varandra. Resultatet blir gemensamma och mer fördelaktiga lösningar. Det möjliggör även att i ett tidigt skede få information om områden som man ännu inte kunnat läsa av själv. Ett exempel kan vara ett fordon som sett en fotgängare på vägbanan, 100 meter längre bort. Med tillgång till denna information kan ett annat fordon kompensera med bättre framförhållning.

3. Utföra planen
Det autonoma fordonet behöver full kontroll över alla färdriktningar. Detta kräver pålitlig och säker kontroll av gas, broms och styrning, samt kunskap om hur fordonet påverkar sina passagerare och omvärld med olika typer av beteenden. Hur skall fordonet accelerera vid ett trafikljus, utan att skrämma eller utsätta fotgängare, cyklister och andra fordon för fara? Hur kan alla trafikanter känna sig, och vara säkra i och omkring ett autonomt fordon?

Hur ett fordon klarar av dessa tre huvudsakliga funktionsområden bestämmer var det befinner sig på den 5-gradiga skala som används för autonoma fordon.

Nya funktioner och behov kräver noggrann riskhantering och kvalitetssäkring. Vi på Qing har bred erfarenhet från alla typer av fordon och är väl förberedda på att hjälpa våra kunder med deras framtida utmaningar.

Kristina Bergkvist, Qing – Kristina.bergkvist@qing.se