Produktutveckling

Kraven från kunder, marknad och myndigheter förändras i snabbare takt än någonsin. Detta ställer krav på kortare utvecklingstider och att ständigt skapa nya innovationer för att ligga steget före konkurrenterna.  En utvecklingsprocess med fokus på att förebygga fel tidigt i processen ger effektivitet och snabbare marknadstillträde. För att förebygga fel arbetar vi med riskanalys och fokus på de områden där det finns nya variabler som kan påverka leveransen och kan minimera inbyggda kvalitetsbrister för en produkt eller tjänst tidigt i utvecklingsprojektet. Genom att ta hand om tidigare erfarenheter och implementera dem i nya utvecklings- eller ändringsprojekt ökar sannolikheten för att leverera en säker produkt som kunden är nöjd med på kortare tid.

Qing har erfarna specialister inom produktutvecklingskvalitet där uppdrag kan vara:

  • Projektledning inom kvalitetssäkring
  • Processutveckling
  • Kravhantering
  • Riskhantering
  • Grundorsaksanalys
  • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
  • Metodik för erfarenhetsåterföring (Lessons learned)