Leverantörsled

Allt fler företag fokuserar på kärnverksamheten och flyttar ut delar av eller hela slutleveransen till externa leverantörer vilket ställer höga krav på att arbeta aktivt med styrning och val av leverantörer. Det är slutprodukten som ger kundupplevelsen och kundnöjdheten oberoende av vem som utfört aktiviteterna under utveckling och produktion.  Qing arbetar aktivt med att hjälpa våra kunder att utveckla sin förmåga att utvärdera, styra och utveckla sina leverantörer. Genom noggrann utvärdering av nya leverantörer och kontinuerlig styrning och mätning av den befintliga leverantörsbasens leveranser skapas goda förutsättningar för att förebygga eller förbättra kvalitetsnivån på produkt. Qing kan hjälpa till med:

  • Leverantörskravställning
  • Leverantörsurvalsmetodik
  • Leverantörsstyrning och uppföljningsmetodik
  • Leverantörsrevisioner
  • Leverantörsutveckling
  • APQP & PPAP