Kvalitetsledning

För att bli framgångsrik krävs det att ledningen för organisationen har skapat en tydlig kvalitetsstrategi med effektiv kvalitetsstyrning mot relevanta mätbara kvalitetsmål. Kvalitetsbrister skall förebyggas på ledningsnivå genom ett proaktivt fokus på förbättringar och engagemang från ledningen ger bästa resultat. Genom att applicera riskhantering i ledningssystemets struktur och innehåll skapas processer som säkerställer effektiva arbetssätt. Detta kommer hjälpa organisationen att gå från kortsiktig brandsläckning till långsiktig och styrd förbättringskultur med bättre kvalitet på produkt/tjänst och nöjdare kunder.

Uppdrag kan omfatta:

  • Stödja ledningen i kvalitet och regulatoriska frågeställningar
  • Utveckling av kvalitet och/eller regulatoriska strategier
  • Bygga och/eller förbättra kvalitetsledningssystem
  • Förberedelser inför certifieringsrevisioner
  • Genomföra internrevisioner
  • Agera kvalitetsavdelning för mindre bolag