SW Quality Manager

 

Vilka är vi?

På Qing är alla specialister inom kvalitet. Eller mer specifikt specialister i “Optimizing Quality”, vilket för oss betyder att skapa maximalt kundvärde med effektiva resurser. Hos oss blir du inte bara en av alla konsulter utan får påverka bolagets utveckling samt ha möjlighet att bli partner.

Som specialister söker vi efter utmaningar utöver det vanliga. Det ger oss möjlighet att visa vad vi går för och nå resultat vi kan vara stolta över. Våra medarbetare växer med oss, våra kunder blir konkurrenskraftiga med vår expertis. För oss handlar kvalitet om såväl struktur som kultur men också om ett effektivt resursutnyttjande. På Qing är kvalitet det som genererar värde för kunden, satt i relation till resurserna som krävs för att uppnå det. En tydlig koppling finns alltså mellan kvalitet och effektivitet. Det handlar om att ge rätt förutsättningar för verksamheter att med tillgängliga resurser maximera värdet. Det är ”Optimizing Quality” för oss.

Vem är du?

Vi tar nu nästa steg i vår utveckling och investerar i tillväxt inom mjukvarukvalitet. Därför söker vi en ledare till vårt nya team med Quality Management konsulter, specialiserade på mjukvara. Med vår erfarenhet från industrin och nära dialog med kundernas ledare ser vi de stora utmaningarna i en växande population produkter med inbäddad mjukvara. Såväl konservativa organisationer med stora förändringsbehov som mycket snabbrörliga och högeffektiva agila verksamheter efterfrågar vårt stöd.

Du kommer ansvara för att, i samverkan med oss, bygga gruppen med fokus på mjukvarukompetens. Därför är det av högsta vikt att du självständigt har driv att finna kompetens och leda densamma till rätt uppdrag hos befintliga och nya kunder. I uppdrag hos våra kunder kommer du att både jobba strategiskt med att utveckla deras verksamhet och operativt med att driva förändringar. Du kommer att analysera, leda och utmana för att nå eller överträffa förväntade resultat.

Aktuella roller hos våra kunder idag:

  • Agile Coach
  • Quality Management Consultant
  • Supplier Quality Engineer
  • Functional Safety Engineer
  • Process Developer
  • Prodcut Owner
  • Automotive SPICE Assessor

Vi tror att du har akademisk examen/utbildning och har arbetat minst fem år i en eller flera roller där utveckling av mjukvara varit din huvuduppgift. Du har haft ledande roller som Scrum Master, Agil Coach eller Team Lead.  Du har varit involverad i kvalitetsfrågor, kanske som kvalitetsansvarig i projekt, projektledare eller coach. I din verktygslåda har du erfarenhet av processer, standarder och projektledningsmetoder och kan applicera dessa i praktiken för att lösa våra kunders utmaningar. Kanske har du erfarenhet av att utföra olika typer av granskningar, audits & assessments. Det är viktigt för oss att du har ett förbättringsfokus och ett driv att göra rätt från början.

Qing proud part of Vinn*

Qing är en del av Vinngroup där forskare, mjukvaruutvecklare och ingenjörer blandas med varumärkesstrateger, kreatörer och konsulter i en öppen, kreativ miljö. Detta skapar en unik kultur som inspirerar till innovativa lösningar, och ger oss en progressiv plattform där vi tillsammans driver förändring för kunder, medarbetare, ägare och samhälle.

Ansökan
Är du intresserad av att öppna en dialog om hur vårt erbjudande matchar viljan till framtida utmaningar? Skicka en beskrivning av din profil och vad som motiverar din syn på matchningen till  jobb@qing.se