Reducerad ledtid och färre avvikelser

Qing hjälpte en av våra kunder med att utveckla sina leverantörer för att minska ledtider och säkra kvalitén i leveranserna genom att identifiera grundorsaker till deras problem

Operationell Kvalitet

Industri
Olja & Gas

Problem

 • Ökade antal avvikelser
 • Låg måluppfyllnad från leverantör
 • Långa ledtider från order till produktionsstart

Projektmål

 • Minimera tidsslöserier för att minska ledtider
 • Standardisera viktiga processer
 • Stabilisera och minska antalet avvikelser
 • Utbilda personal i grundorsaksanalys

Qings åtgärder

 • Pilotprojekt med två leverantörer för att driva förbättringsinitiativ
 • Leda QA aktiviteter och förändringsarbete hos leverantörerna
 • Genomföra grundorsaksanalyser
 • Analys av processer som orsak för avvikelser som påverkar ledtider

Resultat

 • Kritiska processer identifierade och standardiserade med minskad ledtid som följd
 • 15 genomförda förbättringsprojekt
 • Stabilisering och minskning av avvikelser
 • 190 personer har genomgått utbildning i rotorsaksanalys