Säkring av produktionsstart i tid

När en kunds leverantör var sen i sin produktionsstart för en kritisk komponent var kundens produktionsstart också i fara. Genom att Qing gick in och stödde leverantören

Operationell kvalitet och Leverantörskvalitet

Industri

Fordon

Problem

 • Leverantör var sen i sin produktionsstart för en kritisk del för en ny produkt
 • Kunden var missnöjd med leverantörens leverans

Projektmål

 • PPAP klar i tid för produktionsstart
 • Underleverantörers kvalitet under kontroll
 • Förbättra organisationen hos leverantören för kvalitetssäkring

Qings åtgärder

 • Prioritering av komponenters kritikalitet
 • Fokus på komponenter med hög kritikalitet
 • Plan för att kunna leverera PPAP för komponenter
 • Valideringstester

Resultat

 • PPAP genomförd i tid för alla kritiska komponenter
 • Produktionstart i tid