Quality for life.

Vi vill förbättra livet för människor och brinner för att ni ska kunna agera och leverera med högsta möjliga kvalitet till era kunder. Vi gör det främst i områden där säkerhet för människor är i fokus – medicinteknik och fordonsindustri.

Vi vill också att vägen till bestående kvalitet och regulatorisk kravuppfyllnad ska gå så enkelt som möjligt och bygga en kultur där kvalitet blir en självklarhet i varje steg ni tar för att känna trygghet för det som utlovas och gör nytta för användare och patient.

Med kvalitet från start kan vi tillsammans göra världen säkrare och bygga långsiktig och hållbar tillväxt.

Medicinteknik

I en värld där människors hälsa allt mer hamnat i fokus erbjuder Qing sina tjänster inom den snabbt växande Life Science/Medicintekniska branschen.

Fordonsindustri

Qing har en lång erfarenhet från fordonsindustrin där vi genom åren erbjudit våra tjänster både till fordonstillverkare och underleverantörer inom de flesta led.

Branschoberoende

Att ständigt leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet i takt med att de efterfrågas är kärnan och målet för de flesta verksamheter.