Ökad vinst – mer nöjda kunder

Få insikt i företagets kvalitetsbristkostnader och bli mer resurseffektiv

Företag utvecklar produkter och tjänster med rätt kvalitet till rätt kostnad för att möta eller överträffa sina kunders förväntningar. Varför är då 10-40% av omsättningen relaterad till kvalitetsbrister (CoPQ)? Vet du var dina kostnader uppstår?

Nöjd kund – bättre resultat för bolaget
Att göra rätt saker, i rätt tid, av rätt personal med rätt kompetens ger dig kontroll över ditt företags resultat. Genom att mäta utfall på relevanta delar av företagets processer kan du få reda på inom vilka områden som har möjlighet till förbättring. De kostnader som uppstår genom ineffektiva processer kan definieras som ”kostnader som inte skulle finnas om tillvägagångssättet var optimalt”.

Ett sätt är att vänta till dess att kunden talar om att den inte är nöjd genom att reklamera varan/tjänsten eller ännu värre; att inte kontakta dig men vara missnöjd och tala om det för andra. Det är ett sent sätt och som inte bara kommer göra kunden till en missnöjd kund men även ge sämre finansiellt resultat och dåligt rykte. Det finns dessutom risk att konkurrenten hinner först ut på marknaden med produkten. Ett annat, bättre sätt, är att använda sig av ett strukturerat verktyg för att ta reda på var onödiga kostnader uppstår, vilka de är samt vilka åtgärder som skulle kunna minimera dem och hur stor förbättringspotential som finns vid åtgärd.

Detektivarbete
En av utmaningarna med kvalitetsbristkostnader är att de ofta är dolda och inte uppkommer där du ser kostnaden. Därför bör du veta vilka parametrar du skall mäta och hur du skall mäta dem. Risken är annars stor att de dolda kostnaderna förblir dolda och att åtgärder som utförs varken är rätt eller tillräckligt effektiva. Att övervaka och analysera rätt parametrar kan hjälpa företaget att bli mer resurseffektivt.

Qing har utvecklat detektivens förstoringsglas
Då Qing drivs av att optimera kvalitet har vi utvecklat ett verktyg som identifierar och kvantifierar kvalitetsbristkostnader. Vi vill hjälpa våra kunder att hitta och därefter minska kvalitetsbristkostnader. Verktyget togs fram våren 2016 som ett examensarbete av studenter från Chalmers tekniska högskola och fick namnet SoL-tool. Det har nu börjat användas av företag för att identifiera och kvantifiera kvalitetsbristkostnader inom R&D, produktion och eftermarknad med mål att optimera verksamheten.

Figuren visar ett fiktivt exempel av ett företags totala kvalitetsbristkostnader.
Figuren visar ett fiktivt exempel av ett företags totala kvalitetsbristkostnader.

Vi letar nu efter fler företag som är intresserade av att hitta sina möjligheter för att öka lönsamheten genom att använda sig av SoL-tool. Om ert företag är nyfikna på att testa SoL-tool så erbjuder vi nu verktyget till halva priset.

Vi ser fram emot att fortsätta använda verktyget och vägleda våra kunder i arbetet att optimera sin verksamhet genom att minska sina kvalitetsbristkostnader.

Vill du veta mer om SoL-tool? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!