Fredrik Hedberg

Quality Specialist

Fredrik har bakgrund som projektledare inom produktutvecklingsprojekt. Fredrik har arbetat med framtagning av medicintekniska produkter och har även drivit projekt mot fordonsindustri, projekt med höga kvalitetskrav på utvecklingsprocessen.

“Min ambition är att förbättra processer för att stärka projektgenomförandet.”

fredrik.hedberg@qing.se

+46 703 310 736

Linkedin