Optimizing Quality – Vad är kvalitet?

Vad är kvalitet?

Vi har diskuterat detta fram och tillbaka. Det finns oändligt många olika definitioner beroende på vem man frågar eller vad man läser. Efter att ha vridit och vänt på begreppet, gått tillbaka till skolböckerna och tittat på hur gurus som Juran, Kano och Deming genom tiderna satt ord på vad kvalitet är, började vi komma fram till något alla kan komma att vara överens om. När man skalar bort fina ord och krångliga formuleringar handlar det om värdet som efterfrågas. Om det som kunden värdesätter i en produkt eller tjänst uppfylls, då är det kvalitet. Oavsett om det är den snabbaste sportbilen eller en enkel och smidig hylla som efterfrågas.

Men hur skapas då kvalitet? När både en splitter ny Ferrari och en Billy bokhylla kan beskrivas som kvalitet måste man förstå att det inte handlar om att ha högsta kvalitet, det gäller att erbjuda den kvalitet som efterfrågas och göra det på det mest kostnadseffektiva sättet. Det är då man på riktigt kan erbjuda kundvärde.

Med andra ord så gäller det att leverera det som kunden efterfrågar med så liten resursåtgång som möjligt. Det är därför vi pratar om att Optimera Kvalitet. För att var konkurrenskraftiga måste man både ha externt kundfokus och internt resursfokus.

cirklar-svets