För oss betyder “Optimizing Quality” att skapa maximalt kundvärde med effektiva resurser. Qing förebygger fel, ökar effektiviteten och ger er nöjda kunder.

Kvalitetsledning

Rätt strategi och ledning är en förutsättning för att lyckas med kvalitetsarbetet genom hela värdekedjan.

Kvalitet inom Utveckling

Att tidigt identifiera och åtgärda kvalitetsbrister är det mest kostnadseffektiva sättet att skapa kvalitet.

Leverantörskvalitet

Att ha kontroll över sina leverantörer är minst lika viktigt som att ha kontroll över sin egen verksamhet.

Operationell Kvalitet

Nyckeln till att bli konkurrenskraftig är att effektivt leverera rätt kvalitet.

Kvalitet inom Eftermarknad

En optimerad eftermarknad ger lägre kvalitetsbristkostnader och dessutom nöjda kunder.

Utbildningar & Coachning

Genom kurser anpassade efter era behov kan ni öka er förståelse och kunskap som stärker både konkurrenskraft och förbättrar lönsamheten.