Kvalitet inom Eftermarknad

Analys och åtgärdsprogram baserat på fakta ger ökad effektivitet

Kvalitet inom Eftermarknad

Riskbaserad styrning och optimering av processer säkerställer hög kvalitet på produkt, ökad kundnöjdhet, produktsäkerhet och effektivitet. Med hjälp av våra erfarna specialister inom området kan vi analysera kostnader och identifiera förbättringsområden på befintliga processer och ge råd om vilka förbättringar som bör införas. Vid allvarligare kvalitetsbrister har vi även möjlighet att hjälpa till med hantering av eftermarknadskampanjer, produktåterkallelser och myndighetsrapportering. Uppdrag kan omfatta:

  • Garantiprocesser och Optimeringsprogram för kostnadsbesparingar
  • Kampanj- och återkallningsprogram
  • Myndighetsrapportering inom Medicinteknikområdet
  • Kundklagomålshantering, eftermarknadsanalys och fältåtgärder