Utbildningar & Coachning

Qing hjälper till att hålla er uppdaterade om de senaste trenderna inom kvalitet och stärka er kompetens kring dessa frågor. Genom behovsanpassade kurser ökar ni förståelsen och kunskapen som stärker ert förebyggande kvalitetsarbete vilket ökar konkurrenskraften och förbättrar lönsamheten.

Vi erbjuder kurser skräddarsydda till er verksamhet där vi arbetar med de utmaningar ni möter. Qing erbjuder också öppna utbildningar där vi samlar en grupp från olika verksamheter för utbildning och för att skapa kunskapsutbyten mellan deltagarna.

Qing erbjuder kurser inom dessa områden:

Revisionsteknik

Att ha en fungerande revisionsverksamhet är ett fantastiskt verktyg för att stämma av nuläget och skapa förutsättningar till mätbarhet och ständiga förbättringar. Kursen avser att ge dig kunskap i att utföra internrevisioner på ett enkelt och effektivt sätt. Vårt koncept ...

Längd: 2 dagar med 1 veckas mellanrum

Läs mer

Utbildning i Usability

Utbildningen syftar till att ge dig en övergripande bild av standarden IEC 62366:2015 och tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet. Kursledare är Jörgen Olsson, Regin Consulting AB. Jörgen har lång och bred erfarenhet av Usability Engineering för ...

Längd: 1 dag

Läs mer

IATF 16949 Core Tools

Att göra rätt från början är en viktig princip vid allt kvalitetsarbete I denna kurs får du lära dig att använda verktygen som är de viktigaste för att kvalitetssäkra och godkänna en ny produkt till fordonsindustrin. Lärandemål Målet är att ...

Längd: 2 dagar

Läs mer

ISO 9001

Skapa ett fungerande ledningssystem som förbättrar din verksamhet Idag är en certifiering enligt ISO 9001 ett väldigt vanligt krav som ställs på verksamheter för ens ha en ha en chans att få bli en leverantör till större bolag. Det gör ...

Längd: 1 dag

Läs mer

FMEA

Att göra rätt redan från början. Feleffektsanalys är ett etablerat och effektivt verktyg för att göra en grundlig och korsfunktionell utvärdering av er design när ni fortfarande befinner er i design stadiet. Lärandemål När du deltar i denna kursen kommer ...

Längd: 1 dag kurs, 1 dag workshop

Läs mer

Strukturerad Problemlösning med Grundorsaksanalys

Kvalitetsproblem är som ogräs, om du inte rycker upp dem med rötterna så kommer de att växa upp igen. För framgångsrika företag så är strukturerad problemlösning en grundläggande framgångsfaktor. I många organisationer har mindre än 20 % av medarbetarna fått en ...

Längd: 2 dagar

Läs mer

Lean Production

Att göra mer med mindre Idag råder det ingen tvekan om att verksamheter som fortsätter ”som vanligt” inte är tillräckliga för att förbättra lönsamhet och konkurrenskraft. I denna kurs får ni en god förståelse för filosofin bakom Lean Manufacturing och ...

Längd: 2 dagar

Läs mer

5S – för en effektiv, säker och attraktiv arbetsmiljö​

“Då en viktig kund kommer på ett besök så behöver vi inte genomföra någon extra städning“ Införandet av 5S skapar grunden för en ny företagskultur. Fabriken blir även mer förtroendeingivande och ökar därmed möjligheterna till nya affärer. Tänk på att ...

Längd: 5 dagar (utspridda under tid enligt önskemål)

Läs mer