5S – för en effektiv, säker och attraktiv arbetsmiljö​

“Då en viktig kund kommer på ett besök så behöver vi inte genomföra någon extra städning

Införandet av 5S skapar grunden för en ny företagskultur. Fabriken blir även mer förtroendeingivande och ökar därmed möjligheterna till nya affärer. Tänk på att ni aldrig får en andra chans att göra ett gott första intryck.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall du ha grunderna för att effektivt kunna delta och bidra  i 5S-arbetet i ditt företag.

Innehåll

  • Vad är 5S
  • Fördelar med 5S
  • Ett lyckat införande av 5S
  • Beskrivning av de 5 stegen
  • Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera, Säkerställa
  • Workshop (4,5 dagar) där steg 1 t.o.m. steg 5 gås igenom
  • Metoder för att vidmakthålla 5S

Målgrupp/Förkunskap

  • Utbildningen vänder sig till samtliga inom företaget, från VD till operatörer.
  • Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan till info@qing.se så hör vi av oss med mer information, eller kontakta oss direkt på 0708-421 398.