Vinnande kvalitet

Vi är specialister inom förebyggande och strukturerad kvalitetsutveckling

Våra branscher

Utbildningar & Coachning

Qing hjälper till att hålla er uppdaterade om de senaste trenderna inom kvalitet.

Våra utbildningar

Vi är specialister inom kvalitet

Medicinteknik

I en värld där människors hälsa allt mer hamnat i fokus erbjuder Qing sina tjänster inom den snabbt växande Life Science/Medicintekniska branschen.

Fordonsindustri

Qing har en lång erfarenhet från fordonsindustrin där vi genom åren erbjudit våra tjänster både till fordonstillverkare och underleverantörer inom de flesta led.

Branschoberoende

Att ständigt leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet i takt med att de efterfrågas är kärnan och målet för de flesta verksamheter.

Kundcase

Industrialisering av prototyp

En automatiserad produkt med prototypstatus behövde akut ta ett utvecklingssteg för att möjliggöra serieproduktion och marknadstillträde med kort ledtid. Kunden var en tillverkare av medicintekniska produkter. Målet var att lansera produkten och sätta den på marknaden genom CE-märkning enligt Direktiv ...

Läs mer

Etablera planeringsverktyg och pulsmöte

Vår kund, en tillverkare inom medicinteknik, upplevde att aktiviteter för verifiering och testning inte var optimala och det fanns ett behov av att vilja effektivisera processen, ett uppdrag som Qing fick. Kunden önskade korta tiden för verifiering samt öka tillgängligheten ...

Läs mer

Välmående medarbetare – en nyckel till framgång

Qing har hjälpt ett bostadsbolag med att kartlägga de anställdas åsikter för att öka välmåendet bland medarbetarna. Att vara lyhörd för sina medarbetare är en förutsättning för att en verksamhet ska ha ett harmoniskt arbetsklimat. Den verksamhet som Qing har ...

Läs mer

Visa alla kundcase

Utbildningar & Coachning

Qing erbjuder dig och dina kollegor kunskap om kvalitet

Utbildningar & Coachning

Möt våra anställda

”Jag stimuleras av att omvandla regelverkskrav och kundbehov till lösningar som ger affärsmässiga fördelar för företaget och säkra lösningar för slutanvändaren.”

Oscar Sedström, Senior Quality Specialist & Business Area Manager

"Rätt kvalitet ska vara värdeskapande och ett medel för att uppnå uppsatta mål."

Claes Svensson, Quality Specialist

”Kvalitet är den viktigaste framgången för varje projekt, företag eller varje uppsättning olika aktiviteter. Kvalitetsprinciper underlättar våra liv.”

Amjad Mazloum, Trainee

Läs mer