Vinnande kvalitet

Vi är specialister inom förebyggande och strukturerad kvalitetsutveckling

Upptäck våra tjänster

Hitta grundorsaken till era problem

Vi erbjuder kurser i strukturerad problemlösning

Till utbildning

Certifierade enligt ISO 9001: 2015

Vi hjälper er med utvecklingen av ert ledningssystem

Vi är specialister inom kvalitet

Kvalitetsledning

Rätt strategi och ledning är en förutsättning för att lyckas med kvalitetsarbetet genom hela värdekedjan.

Operationell Kvalitet

Nyckeln till att bli konkurrenskraftig är att effektivt leverera rätt kvalitet.

Kvalitet inom Utveckling

Att tidigt identifiera och åtgärda kvalitetsbrister är det mest kostnadseffektiva sättet att skapa kvalitet.

Leverantörskvalitet

Att ha kontroll över sina leverantörer är minst lika viktigt som att ha kontroll över sin egen verksamhet.

Upptäck våra tjänster

Kundcase

Industrialisering av prototyp

En automatiserad produkt med prototypstatus behövde akut ta ett utvecklingssteg för att möjliggöra serieproduktion och marknadstillträde med kort ledtid. Kunden var en tillverkare av medicintekniska produkter. Målet var att lansera produkten och sätta den på marknaden genom CE-märkning enligt Direktiv ...

Läs mer

Etablera planeringsverktyg och pulsmöte

Vår kund, en tillverkare inom medicinteknik, upplevde att aktiviteter för verifiering och testning inte var optimala och det fanns ett behov av att vilja effektivisera processen, ett uppdrag som Qing fick. Kunden önskade korta tiden för verifiering samt öka tillgängligheten ...

Läs mer

Välmående medarbetare – en nyckel till framgång

Qing har hjälpt ett bostadsbolag med att kartlägga de anställdas åsikter för att öka välmåendet bland medarbetarna. Att vara lyhörd för sina medarbetare är en förutsättning för att en verksamhet ska ha ett harmoniskt arbetsklimat. Den verksamhet som Qing har ...

Läs mer

Visa alla kundcase

Utbildningar & Coachning

Qing erbjuder dig och dina kollegor kunskap om kvalitet

Utbildningar & Coachning

Möt våra anställda

”Kvalitet är den viktigaste framgången för varje projekt, företag eller varje uppsättning olika aktiviteter. Kvalitetsprinciper underlättar våra liv.”

Amjad Mazloum, Trainee

”Min drivkraft är att få göra skillnad genom att analysera och effektivisera utifrån kundens behov”

Sofie Ludvigsson, Quality Engineer

"Kvalitet är att först förstå kunden och därefter göra vårt bästa"

Paulo Mateus, Quality Specialist

Läs mer