Vårt team

Vi har idag 12 fantastiska medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och specialistkunskaper. Tillsammans utgör vi en bred grupp med kompetenser och styrkor som kompletterar varandras. Läs mer om våra anställda nedan.

Amanda Akander

Quality Specialist
amanda.akander@qing.se

Amanda är en kreativ, positiv och driven person som motiveras av utmaningar och gillar problemlösning! Hennes positivitet och drivkraft gör att hon är lätt att jobba med, och hon ser till att saker blir gjorda. Amanda är civilingenjör i medicinsk bioteknik med flera års erfarenhet inom medicinteknikbranschen där hon jobbat med bland annat produktverifiering, processvalidering och riskhantering.

Annie Evaldsson

Quality Engineer
annie.evaldsson@qing.se

Annie är en positiv och engagerad person som drivs av att se förbättringar. Hon är effektiv i sitt arbete, utan att kompromissa med kvaliteten i arbetet. Annie har erfarenhet av projekt inom Six Sigma Black Belt och förändringsledning. Hon gillar att jobba i team och lägger vikt vid att hålla ihop gruppen för att uppnå bästa resultat.

Charlotta Smålander

COO, Senior Specialist QA/RA
charlotta.smalander@qing.se

Charlotta är Qings Chief Operating Officer. Med 20 års erfarenhet inom medicinteknik och läkemedelsindustri har Lotta en stor verktygslåda inom ledning, kvalitetssystem, regulatorisk strategi, produktregistrering, dokumentation, mm. Strategiarbete, riskanalys, internrevision, standarder och utbildning inom detta, är några saker hon kan hjälpa er med. Mycket energi och många skratt kommer på köpet.

Jonas Länje

VD
jonas.lanje@qing.se

Jonas är en av Qings grundare och har tidigare arbetat som projektledare inom kvalitet och produktutveckling. Jonas har erfarenhet från fordonsindustrin men har även arbetat inom flygindustrin och hos underleverantörer.

Jonna Eriksson

Quality Specialist
jonna.eriksson@qing.se

Jonna besitter en gedigen erfarenhet av att upprätthålla, kontrollera och implementera processer, rutiner och kvalitetssystem inom laboratorieverksamhet. Hennes kompetens sträcker sig över att säkerställa överensstämmelse med ISO standarder och reglerande krav inom GxP samtidigt som hon driver effektivitet och noggrannhet i arbetsflöden. Genom sitt inkluderande och stora engagemang har Jonna visat förmågan att optimera verksamhetens prestanda, utveckling och säkerställa högsta kvalitet inom företag.

Kristina Adlesic

QA/RA Specialist
kristina.adlesic@qing.se

Kristina är en engagerad och driven person som motiveras av att göra skillnad och av att kvalitetsarbete ska vara tydligt, enkelt och effektivt. Hon gillar att jobba i team, dela kunskap och hitta nya sätt att ta sig an utmaningar tillsammans. Hennes förmåga att se till att saker blir gjorda, analytiska kompetens och strukturerade arbetssätt är några av hennes styrkor.

Maja Edborg

Quality Specialist
maja.edborg@qing.se

Maja har arbetat med att säkra kvaliteten för kunder, både inom medicinteknik och fordon. Hennes erfarenheter inkluderar både processarbete, för att uppfylla säkerhet och lagkrav när kunderna bygger eller uppdaterar sina kvalitetssystem, men även teknisk dokumentation under produktutveckling. Maja har även erfarenhet av att arbeta med processer och lagkrav inom mjukvara och cybersäkerhet. Maja har en förmåga att se sammanhangen och på så sätt styra det dagliga arbetet för största möjliga kundnytta genom att skapa enkla och tydliga processer.

Melanie Siebert

Quality Specialist
melanie.siebert@qing.se

Melanie har lång erfarenhet av att kartlägga processer och implementera rutiner för att säkerställa långsiktig kvalitet. Hon är lösningsorienterad och har en förmåga att överblicka helheter i organisationer. Med ett starkt engagemang i kvalitet och en tydlighet i sitt tillvägagångssätt har Melanie lätt att motivera och engagera. Melanie har erfarenhet från leverantörssidan inom både bilindustrin och medicintekniska företag.

Sofia Ljungdahl

Quality Engineer
sofia.ljungdahl@qing.se

Sofia är en lösningsorienterad och nyfiken person som drivs av att göra skillnad för andra. Med modern och bred kunskap från sina universitetsstudier inom medicinteknik med inriktning data science och AI, tar hon sig an komplexa problem med engagemang, positivitet och exceptionell organiseringsförmåga. Sofia är en lagspelare som har erfarenhet av att arbeta med klinisk utvärdering och dataanalys.

Sofie Ludvigsson

QA/RA Specialist
sofie.ludvigsson@qing.se

Sofie är en ambitiös och nyfiken lagspelare som brinner för att göra skillnad för andra. Med flera års erfarenhet från den medicintekniska branschen har hon bred kompetens inom såväl kvalitetsledning som regulatoriska frågor. Utan att göra avkall på noggrannhet är Sofie effektiv i sitt arbete. Hennes analytiska förmåga och strukturerade arbetssätt är två starka framgångsfaktorer.

Steve Murphy

Senior Manager Cybersecurity & SW Specialist
steve.murphy@qing.se

Steve har lång erfarenhet av industriell- och medicintekniska mjukvaruutveckling där kvalitét är en integrerad del i leveransen av produkter som måste uppfylla säkerhet och regulatory compliance under utveckling och ute på marknaden. Nyckelord inkluderar medical device compliance, cybersecurity compliance, maskinsäkerhet, och utvecklingsprocess för mjukvara.

Viktoria Kronqvist

Senior Specialist QA/RA
viktoria.kronqvist@qing.se

Viktoria har jobbat med QA/RA frågor inom medicinteknik och läkemedel i över 20 år, de senaste åren framför allt med medicinteknisk mjukvara (data management & remote monitoring). Viktoria har lång erfarenhet av att implementera, underhålla samt utveckla kvalitetssystem samt regulatoriskt arbete med både hård- och mjukvara i och utanför Europa. Hon brinner för att skapa tydliga, enkla och effektiva processer samt att hjälpa kunden att hitta rätt nivå så att ni kan fokusera på det som är viktigt.