Våra branscher

Qings verksamhet föddes en gång ur den västsvenska fordonsindustrin vilken fortfarande är en av våra hörnpelare, men precis som vår hemort Göteborg, har vi fortsatt att utveckla och bredda oss inom flertalet branscher. Idag erbjuder vi framförallt våra tjänster inom medicinteknik och fordonsindustri, men har även erfarenhet inom bland annat livsmedelsindustri och logistik.

Medicinteknik

I en värld där människors hälsa allt mer hamnat i fokus erbjuder Qing sina tjänster inom den snabbt växande Life Science/Medicintekniska branschen.

Fordonsindustri

Qing har en lång erfarenhet från fordonsindustrin där vi genom åren erbjudit våra tjänster både till fordonstillverkare och underleverantörer inom de flesta led.

Branschoberoende

Att ständigt leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet i takt med att de efterfrågas är kärnan och målet för de flesta verksamheter.