Kategori: News & Insights

ISO 9001 Certificate

We are proud to announce that Qing AB has been certified in accordance to SS-EN ISO 9001:2015 by Bureau Veritas Certification. Qing’s mission, as a quality specialist organization, is to strengthen our customers’ competitiveness by optimizing process- and product quality as well as efficiency. With full commitment and professionalism throughout every assignment, we have supported customers with achieving conformity and excellence for several years. Having a quality driven culture is essential for us and our customers in providing great value, delivering successful results and reaching goals. “Quality is Qing ”

Läs mer

Autonoma fordon – hur funkar det?

För att kunna kvalitetssäkra spännande framtidsprodukter behöver vi först förstå hur de fungerar. Qing har lång erfarenhet från kvalitetsarbete för alla typer av fordon och arbetar hårt för att ligga i framkant i kunskapen om ny teknik och dess applikationer. Stort just nu är självkörande fordon. Att fasa ut förarens roll i ett fordon skapar utmaningar framförallt inom tre teknikområden. 1. Läsa av och förstå omgivningen Fordonet måste veta var det är och hur omgivningen ser ut. God positionering samt tillgång till kartor i mer och mindre detaljerad form, är en förutsättning. För att klara detta krävs stor datakapacitet och

Läs mer

Anton möter Kristina Price Bergkvist!

Som Trainee på Qing kommer jag under mitt år, bland mycket annat, göra besök hos mina kollegor ute på deras uppdrag. Jag kommer att dela med mig av dessa besök med en kort summering och förhoppningsvis även någon lärdom. 

Läs mer

Time to move your company towards the new MDR/IVDR!

  The new MDR and IVDR is published and in effect as of May 25th and it’s time to start your company’s transition towards the new regulations. Do you need help to choose strategic path, make a GAP analysis or make an inventory of your product classifications against the new classification system? We’re there to help you with a smooth shift – just contact us at info@qing.se and we will ease your way into the future. www.qing.se

Läs mer

Historic day for Medical Devices!

Today is a historic day in the Medical device industry as the long awaited updated Medical Device Regulation was published in the Official Journal – the purpose of the update is to: Improve quality, safety and reliability of devices Strengthen transparency Enhance vigilance and market surveillance We can help you with a smooth transition with: Qing Training – public or customized in house training Qing Forum – discussion group on the implications of the new MDR Qing Consultancy – hands on help to reach conformity Contact us at info@qing.se and we will ease your way into the future.

Läs mer

FMEA – Ett verktyg som hjälper dig hitta fel och ger möjlighet att införa åtgärder innan skadan är skedd

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)  Att hantera risker tidigt i utvecklingsprojekt leder ofta till framgång. Bolag som använder sig av systematisk riskhantering och säkring av konstruktioner och processer i ett tidigt skede designar en bättre och säkrare produkt som snabbare når ut till kund genom proaktiv hantering och minimering av kända risker. FMEA är ett välbeprövat verktyg som många bolag använder sig av inom olika branscher. Det kan användas för att hantera risker inom både produkt och processutveckling och passar lika bra vid utveckling av en bil som av en medicinteknisk produkt. FMEA-metodiken är inte ny men bolag kan

Läs mer

Lean & Six Sigma – vi reder ut begreppen

Spara pengar Ett mål för alla ägare och företagsledare. Omslagspapperet har kommit i olika färger och från olika länder i olika omgångar. Lean har sitt ursprung från Toyota. Six Sigma har sitt ursprung från Motorola. De som lyckats med dessa förändringar har gjort dramatiska besparingar och de som varit mindre framgångsrika har sannolikt haft ett större fokus på besparingen i sig än att göra rätt saker. Lean – minska slöseri genom eliminering av moment som innebär kostnader utan att de tillför kunden något värde Six Sigma – minska slöseri i företaget genom att reducera variationerna i processerna Design For Six Sigma

Läs mer

Ökad vinst – mer nöjda kunder

Få insikt i företagets kvalitetsbristkostnader och bli mer resurseffektiv Företag utvecklar produkter och tjänster med rätt kvalitet till rätt kostnad för att möta eller överträffa sina kunders förväntningar. Varför är då 10-40% av omsättningen relaterad till kvalitetsbrister (CoPQ)? Vet du var dina kostnader uppstår? Nöjd kund – bättre resultat för bolaget Att göra rätt saker, i rätt tid, av rätt personal med rätt kompetens ger dig kontroll över ditt företags resultat. Genom att mäta utfall på relevanta delar av företagets processer kan du få reda på inom vilka områden som har möjlighet till förbättring. De kostnader som uppstår genom ineffektiva

Läs mer

Optimizing Quality – Vad är kvalitet?

Vad är kvalitet? Vi har diskuterat detta fram och tillbaka. Det finns oändligt många olika definitioner beroende på vem man frågar eller vad man läser. Efter att ha vridit och vänt på begreppet, gått tillbaka till skolböckerna och tittat på hur gurus som Juran, Kano och Deming genom tiderna satt ord på vad kvalitet är, började vi komma fram till något alla kan komma att vara överens om. När man skalar bort fina ord och krångliga formuleringar handlar det om värdet som efterfrågas. Om det som kunden värdesätter i en produkt eller tjänst uppfylls, då är det kvalitet. Oavsett om det

Läs mer