Interimuppdrag

Behöver ni en extra resurs under en föräldraledighet eller expansionsfas? En projektingenjör som kan hjälpa till med att ta fram din tekniska dokumentation? Eller en senior expert som kan agera bollplank och rådgivare? Prata med oss!

Vi är vana vid att arbeta i olika typer av uppdrag, i olika stor omfattning och under en längre eller kortare period. Typiska uppdragsformer som vi arbetar med är:

Interimslösningar på olika nivåer:

Vi tar en befattning i er organisation och blir en del av ert team, under en begränsad period eller på lite längre sikt. Typiska befattningar där vårt upplägg kan passa är när du är i behov av en tillfällig kvalitetschef, QA/RA manager, QA/RA specialist, kvalitetsingenjör eller cybersäkerhetsingenjör.

Rådgivning:

Vi har seniora konsulter som kan agera ämnesexperter och rådgivare inom t.ex. cybersäkerhet, regulatoriska strategier, kvalitetsledningssystem, riskhantering, hantering av avvikelser (non-conformities), inklusive rotorsaksanalys och planering av korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA).